T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İstatistik Birim Sorumlusu

Güncelleme Tarihi: 17/11/2020

Birim Sorumlusu: Hatice GÜNAYDIN

İşgücü

Hasan KÜÇÜK
Esra CESUR
Sercan ÖZ

Üst kurum – kuruluşlar ile hastane yönetimince ilgili mevzuatı kapsamında toplanması - işlenmesine karar verilmiş bulunan ve hastanemizde üretilen her türlü verinin (Hızlı antibiyotik testi, bulaşıcı hastalıklar, idari – mali – teknik veriler vb) ilgili birim / kişi / uygulama yazılımlarından elde etmek; Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) başta olmak üzere kullanılan diğer uygulama yazılımlarına kaydetmek, kontrol etmek, çıktılarını almak, imzala(t)mak; on-line – off-line gerekli kişi, birim, kurum ve kuruluşa belirlenen metotla (Yazı- faks- e-posta vb) göndermek, hastanede kalanları muhafaza etmek ve süresi içerisinde arşiv birimine zimmetle teslim etmek

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak