T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gelen Evrak / Yazı İşleri Birim Sorumlusu

Güncelleme Tarihi: 17/11/2020

Birim Sorumlusu: Elif ÖZ

İşgücü

Atilla GÜVEN
Aydın DOĞRU
Türkan CEYLAN
Kader KAYA
Murat SARIOĞLU
Nevzat GÜVEN
 
Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

EBYS üzerinden veya Fiziki olarak (posta veya elden) gelen yazıları kayıtlara almak, ilgili personele dağıtımını yapmak

Herhangi bir yada birkaç personele tebliğ edilmesi gereken yazıların ilgili personele yazılı veya sözlü tebligatını yapmak, gerektiğinde tebellüğ belgesini düzenlemek ve tebellüğ belgesini istenen birime / kuruma göndermek ve bir nüshasının şahsi dosyasında saklanmak üzere insan kaynakları birimine teslim etmek

Hastane dışı ilgili kişi – birim ve kurum/kuruluşlara gerekli evrakları zimmetle ve/veya imza karşılığı teslim etmek / tebliğ etmek

Diğer kurum ve kuruluşlara hitaben yazılan yazıları, evrakları ve eklerini usulünce ilgilisine teslim etmek

Hastanenin posta ve kargo işlemlerini yürütmek

Bu düzenlemede ayrıca yer almayan, yazışmalarını kendilerinin yapacağı belirtilmeyen birimlerin tüm resmi yazışmalarını yapmak

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak