T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar

Güncelleme Tarihi: 28/11/2018

 


-Türkiye Büyük Millet Meclisi

-Cumhurbaşkanlığı

-Başbakanlık

-Anayasa Mahkemesi

-Yargıtay

-Danıştay

-Sayıştay

-Adalet Bakanlığı

-Milli Savunma Bakanlığı

-İçişleri Bakanlığı

-Dışişleri Bakanlığı

-Maliye Bakanlığı

-Milli Eğitim Bakanlığı

-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

-Sağlık Bakanlığı

-Adli Vaka

-Tutuklu-Hükümlü

-244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İkili Anlaşmalar

-Tüm Bakanlıklar

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

-Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

-Jandarma Genel Komutanlığı

-Sahil Güvenlik Komutanlığı

-Emniyet Genel Müdürlüğü

-Diyanet İşleri Başkanlığı

-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

-Hazine Müsteşarlığı

-Dış Ticaret Müsteşarlığı

-Gümrük Müsteşarlığı

-Denizcilik Müsteşarlığı

-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

-Devlet Personel Başkanlığı

-Özürlüler İdaresi Başkanlığı

-Türkiye İstatistik Kurumu

-Gelir İdaresi Başkanlığı

-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

-Karayolları Genel Müdürlüğü

-Tapu ve Kadastro Gn. Md.lüğü

-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

-Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

-Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı

-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

-Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar

-Savunma Sanayi Müsteşarlığı

-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

-Türkiye Adalet Akademisi

-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

-Spor Genel Müdürlüğü

-Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

-Orman Genel Müdürlüğü

-Vakıflar Genel Müdürlüğü

-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

-Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

-Türk Akreditasyon Kurumu

-Türk Standartları Enstitüsü

-Milli Prodüktivite Merkezi

-Türk Patent Enstitüsü

-Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

-İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

-Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

-GAP Bölge Kalkınma İdaresi

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

-Kamu Denetçiliği Kurumu

-Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

-Mesleki Yeterlilik Kurumu

-Yükseköğretim Kurulu

-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

-Üniversiteler

-Radyo Televizyon Üst Kurulu

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

-Sermaye Piyasası Kurulu

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

-Kamu İhale Kurumu

-Rekabet Kurumu

-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

-Mahalli İdarelerden Alacaklar

-Sosyal Güvenlik Kurumu

-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

-KİTler

-Sigorta Şirketlerinden Alacaklar

-Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlar

-Elçilikler

-Aile-İşyeri vb Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar

-Aile Hekimliği

-İşyeri Hekimliği

-İşyeri Güvenliği Uzmanlığı

-Özel Sağlık Kurumları

-Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmeler

-Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar

-Türkiye Bilimler Akademisi