Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar
28 Kasım 2018

 


-Türkiye Büyük Millet Meclisi

-Cumhurbaşkanlığı

-Başbakanlık

-Anayasa Mahkemesi

-Yargıtay

-Danıştay

-Sayıştay

-Adalet Bakanlığı

-Milli Savunma Bakanlığı

-İçişleri Bakanlığı

-Dışişleri Bakanlığı

-Maliye Bakanlığı

-Milli Eğitim Bakanlığı

-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

-Sağlık Bakanlığı

-Adli Vaka

-Tutuklu-Hükümlü

-244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İkili Anlaşmalar

-Tüm Bakanlıklar

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

-Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

-Jandarma Genel Komutanlığı

-Sahil Güvenlik Komutanlığı

-Emniyet Genel Müdürlüğü

-Diyanet İşleri Başkanlığı

-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

-Hazine Müsteşarlığı

-Dış Ticaret Müsteşarlığı

-Gümrük Müsteşarlığı

-Denizcilik Müsteşarlığı

-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

-Devlet Personel Başkanlığı

-Özürlüler İdaresi Başkanlığı

-Türkiye İstatistik Kurumu

-Gelir İdaresi Başkanlığı

-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

-Karayolları Genel Müdürlüğü

-Tapu ve Kadastro Gn. Md.lüğü

-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

-Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

-Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı

-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

-Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar

-Savunma Sanayi Müsteşarlığı

-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

-Türkiye Adalet Akademisi

-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

-Spor Genel Müdürlüğü

-Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

-Orman Genel Müdürlüğü

-Vakıflar Genel Müdürlüğü

-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

-Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

-Türk Akreditasyon Kurumu

-Türk Standartları Enstitüsü

-Milli Prodüktivite Merkezi

-Türk Patent Enstitüsü

-Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

-İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

-Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

-GAP Bölge Kalkınma İdaresi

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

-Kamu Denetçiliği Kurumu

-Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

-Mesleki Yeterlilik Kurumu

-Yükseköğretim Kurulu

-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

-Üniversiteler

-Radyo Televizyon Üst Kurulu

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

-Sermaye Piyasası Kurulu

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

-Kamu İhale Kurumu

-Rekabet Kurumu

-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

-Mahalli İdarelerden Alacaklar

-Sosyal Güvenlik Kurumu

-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

-KİTler

-Sigorta Şirketlerinden Alacaklar

-Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlar

-Elçilikler

-Aile-İşyeri vb Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar

-Aile Hekimliği

-İşyeri Hekimliği

-İşyeri Güvenliği Uzmanlığı

-Özel Sağlık Kurumları

-Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmeler

-Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar

-Türkiye Bilimler Akademisi