Op. Dr. Alper Çağlayan
19 Ocak 2021

Op.Dr. Alper ÇAĞLAYAN

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi /Yeri: 16.06.1974 / Sivas

EĞİTİM BİLGİLERİ 

Ön Lisans: Anadolu Üniversitesi işletme Fakültesi, Sağlık Kurumlan İşletmeciliği (2011-2012)

Uzmanlık: Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi l.Üroloji Kliniği 

(2004-2009, Klinik Şefi: Prof Dr. M Derya BALBAY)

Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ( 1991-1997)

Lise: Sivas Anadolu Lisesi ( Sivas Lisesi, 1988-1991)


İŞ DENEYİMİ

2020-Halen: Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Başhekim Yardımcısı 

2016-2020: Çiğli Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Üroloji Uzmanı

2015-2016: Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi / Hastane Yöneticisi / Başhekim

2012-2015: Sağlık Bakanlığı, Manisa Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği / Üroloji Uzmanı

2009-2012: Sağlık Bakanlığı, Sivas Numune Hastanesi Üroloji Kliniği / Üroloji Uzmanı

2004-2009: Sağlık Bakanlığı, Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Üroloji Asistan Hekimi

1997-2004: Adalet Bakanlığı, Alanya Adliyesi Tabipliği / Kurum Hekimi                                                                                                                          

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce 

UZMANLIK TEZ KONUSU

İnvaziv Mesane Kanseri Nedeniyle Radikal Sistektomi Yapılan Hastalarda Neoadjuvan Kemoterapinin Sağkalım Ve Patolojik Parametreler Üzerindeki Etkileri 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. M Derya BALBAY , Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

ESERLER (YAZAR/ÇEVİRMEN)

Prostat Kanserinin Evrelendirilmesi Serkan Altınova, Alper Caglayan, M. Derya Balbay Üroonkoloji 2007, Prostat Kanseri 6.Bölüm

Böbrek Hücreli Kanser Tedavisinde Adrenalektominin Yeri Ziya Akbulut, Alper Caglayan, M. Derya Balbay Üroonkoloji, 2007, Malign Böbrek Tümörleri 15.Bölüm

Sinir Koruyucu Radikal Retropubik Prostatektomi Alper Caglayan, M. Derya Balbay Prostat Atlası 2008, 11.Bölüm

YAYINLAR

Serkan Altınova, Ali Fuat Atmaca, Ziya Akbulut, Alper Çaglayan, Mehmet Tuzlalı, M.Derya Balbay; “Gebeliğin Birinci Trimesterinde Renal Hücreli Karsinom”; Yeni Üroloji Dergisi 2006, 2(1):63-64

B.Nuhoglu, Z.Akbulut, A.Caglayan, A.Demirci, Mehmet Tuzlalı and M.Derya.Balbay; “Liposarcoma of the Spermatic Cord”; African Journal of Urology 2006, 4(12): 187-189

Ali Fuat Atmaca, Serkan Altınova, Ziya Akbulut, Alper Caglayan, Erem Asil, M.Derya Balbay; “Bladder Calculus Around the Titanium Tack After Laparoscopic Colposuspension”; Journal of Pelvic Medicine & Surgery 2006, 12(6).343-344

A.TuncÖzdemir, Serkan Altınova, Ali Fuat Atmaca, Alper Caglayan, Metin Kılıc, M.Derya Balbay; “Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsilerinde Periprostatik Lidokain Enjeksiyonu Etkin Anestezi Sağlamaktadır”;Yeni Üroloji Dergisi 2007, 3(1):13-17

Serkan Altınova, Alper Caglayan, Leyla Memis, Ziya Akbulut; “Testisin Embriyonel Rabdomiyosarkomu”; Üroloji Bülteni 2007, 18:123-124

B.Nuhoglu,,Z.Akbulut, T.Akgul, A.Ayyıldız, A.Caglayan, A.Demirci, M.D.Balbay; “Mixed Germ Cell Tumor of the Testis with Post-Chemotherapy Perineal Tumor Recurrence”; African Journal of Urology 2007, 13(3): 203-205

Ali Fuat Atmaca, Ziya Akbulut, Serkan Altınova, Alper Caglayan, Mehmet Tuzlalı, M.Derya Balbay; “Routine Postoperative Chest Radiography is not Needed After Flank Incisions with Eleventh Rib Resection”; The Canadian Journal of Urology 2008, 15(2): 3986-3989

Serkan Altınova, Ahmet Tunc Ozdemir, Alper Caglayan, Ali Fuat Atmaca, Bayram Dogan, Ziya Akbulut, Mevlana Derya Balbay ; “Ileal Ureteral Replacement in a man with Studer Pouch”; J Pak Med Assoc 2009, 59(3): 183-184

Ali Fuat Atmaca, Erem Asil, Erdem Canda, Ege Can Serefoglu, Alper Caglayan, M.Derya Balbay; “Transrektal Prostat Biyopsileri için Antibiyotik Profilaksisinde 5 Günlük Siprofloksasin ile Tek Doz Levofloksasin Tedavisinin Karşılaştınlması”;Türk Üroloji Dergisi 2009, 35(2): 82-86

Serkan Altinova, Durmus A.Demirci, Ahmet T.Ozdemir, Ziya Akbulut, Ali F.Atmaca, Alper Caglayan, Mevlana D.Balbay ; “Incorporation of Anterior Rectus Fascial Sling into Radical Retropubic Prostatectomy Improves Postoperative Continence”;Urologia Internationalis 2009, 83(1): 19-21

Ziya Akbulut, Abdullah Erdem Canda, Ali Fuat Atmaca, Alper Caglayan, Erem Asil, Mevlana Derya Balbay ;“Is positron emission tomography reliable to predict post- chemotherapy retroperitoneal lymph node involvement in advanced germ cell tumors of the testis?”; Urology Journal, 2010

Alper Çağlayan, Ziya Akbulut, Ali Fuat Atmaca, Serkan Altınova, Metin Kılıç, Mevlana Derya Balbay; “Effects of Neoadjuvant Chemoetherapy on Pathological Parameters and Survival in Patients Underwent Radical Cystectomy for Muscle Invasive Bladder Cancer”; Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011

Mustafa Ozan Horsanalı, Huseyin Eren, Eyup Dil, Alper Caglayan, Ozgur Erdogan, Fatih Ekren ‘Novel predictive risk factor of erectile dysfunction: Serum 25-hydroxy vitamin D’ Andrologia, 2020