T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ücretli Hasta İşlemleri Alacak Takip Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/11/2020

Birim Sorumlusu

Yusuf ERTEM

İşgücü

Burçin YILMAZ

Sağlık hizmetleri bedellerini cepten ödeyen (Herhangi bir finansman kurum / kuruluşunca sağlık giderleri karşılanmayan / Sağlık güvencesi olmayan) hastaların tedavi bedellerinin tahsilat sürecini yürütmek;

Ücret ödediği halde hizmet almayan hastaların ücret iadelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak 

Bilgi formlarını teslim almak, kontrol etmek;

Her gün sonunda ücretli muayene olan hastaların ücretlerinin tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek, tahsil edilmeyen alacakların sebeplerini bulmak ve sorunu gidermek yönünde tedbirler almak 

Kişilerle ve kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak, alacakları takip etmek 

Bu tür alacakların zamanında tahsilatının sağlanmasına yönelik işlemleri yapmak; 

“gerçek kişilerden alacaklar” hesabının çalıştırılması (borç ve alacak kaydı)’na yönelik Muhasebe İşlem Fişlerini tanzim etmek

Kiraya verilen ticari alanların, sözleşme bilgilerini TDMS kira modülüne girmek; 

Kira bedellerinin tahsilatına ilişkin süreci yürütmek, gerekli yazışmaları yapmak; gecikme bedellerinin usulü dairesince gerekli faiz işletilmesi / işletmecilere tebligat yapılması; su – elektrik ve doğalgaz giderlerinin tahsiline ilişkin işlemleri yapmak