Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi


Misyon
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, kanıta dayalı modern tıp tekniklerini kullanan, bilgiyi sürekli güncelleyen, yetkin ve erdemli tıp
hekimlerini yetiştirmeyi ilke edinen ve biyoteknolojik araştırmaları önceleyen bir fakültedir.

Vizyon
Lisans ve tıpta uzmanlık programlarında modern eğitim ve öğretim sunan, bilimsel araştırma-geliştirme projeleri ile toplum sağlığına
katkıda bulunan çalışmalar yapan, sağlık hizmetinin örnek düzeyde sunulduğu sağlık kurumlarıyla ve Halk Sağlığı çalışmalarıyla ulusal
ve uluslararası düzeyde tanınan bir tıp fakültesi olmaktır.

Dekan: Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK

Dekanın Mesajı
Fakültemiz, sadece eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri değil, aynı zamanda birçok alanda ve toplumun farklı kesimlerine
yönelik, insan hayatına dokunan çok yönlü çalışmalar yapmayı da hedeflemektedir. Önceliğimiz kanıta dayalı tıp uygulamalarını
sahada kullanan, pratik tıp uygulamalarında etkin, bilgilerini sürekli güncelleyen, gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve uygulayan
iyi yetiştirilmiş donanımlı hekimler yetiştirmektir. Teşhis ve tedaviye yönelik hizmetler yanında koruyucu hekimlik uygulamalarını da
kapsayan ve hastalıktan ziyade hastayı öne çıkaran bir sağlık hizmeti sunumu modelini topluma sunmak amaçlanmaktadır.

Genel Bilgi
2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile Fakültemize alınan 31 öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi ile yapılan
protokol gereği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mezuniyet öncesi tıp eğitimine başlamıştır. İlk mezunlarını 2023-2024
eğitim-öğretim yılında verecek olan Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerine bağlı 45 Anabilim dalı
ile mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, araştırma ve sağlık alanında bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri
ile hizmet verecektir. Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarları’nın kurulması için gerekli alt yapı hazırlıkları ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ile
afiliasyon çalışmalarına devam edilmektedir.

Öğrencilerimize mezun olduklarında tüm eğitim süresi boyunca yaptıkları eğitim faaliyetlerini Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne
uygunluk gösteren “Diploma Eki” verilecektir. Eğitim alanında ulusal yeterlikler çerçevesinde uluslararası standartlarda eğitim verilecektir.
Üniversitemiz, tıp eğitiminin uluslararası niteliğini önemseyerek Erasmus protokollerini öncelikli gündemine alacaktır. Öğrencilerimiz,
eğitimlerinin bir aşamasını sene kaybı olmaksızın yurt dışında tamamlayabileceklerdir. Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi
https://tip.bakircay.edu.tr/

Adres: Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İzmir

Posta Kodu: 35660         e-posta:   tip@bakircay.edu.tr

Telefon: 0 232 493 00 00 Dahili No: 1039