Sağlık Kurulu
24 Aralık 2019

  • IMG_7895.JPG
  • IMG_7862.JPG
  • IMG_7877.JPG
  • IMG_7883.JPG
  • IMG_7901.JPG
  • IMG_7949.JPG
  • IMG_7943.JPG
  • IMG_7934.JPG
  • IMG_7905.JPG
  • 38.JPG


Müracaat esnasında hastaların T.C kimlik kartının yanında bulunması ve resmi kanaldan yapılan müracaatlarda ise resmi yazının da ibraz edilmesi gerekmektedir. Yapılan müracaat ile hastaların daha önceden engelli raporu alıp almadıkları sorgulanıp randevu verilerek randevu gününde gerekli evraklarla (T.C kimlik kartı, hastalıklarına dair var olan İlaç Raporları, düzenlenen hastanece onaylı Epikriz, Ameliyat, Patoloji raporları vb.) birlikte gelmeleri istenir. Müracaatta dilekçelerin veya rapor istemi ile ilgili resmi yazıların havalesi üzerine Sağlık Kurulunda kayıtları yapılır. Kamera sistemiyle hastaların fotoğrafları çekilerek fotoğraflı muayene formu hazırlanıp polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere kendilerine teslim edilir. Saat 08:00’den 12:00’a kadar gerekli muayeneler yapılmakta olup saat 13:30’da ise kurul toplanarak raporlar karara bağlanmaktadır.  Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve otomasyon sistemine işlenir ve muayene işlemi biten şahıslar evraklarını teslim ederek hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek karara bağlanır. Raporun yazımı, imzaları ve tasdiki yapılarak en kısa sürede şahıslara verilmesi sağlanır. Ayrıca sürücü veya sürücü adaylarının sürücü belgesi için sağlık raporu istemleri de yine hastanemiz binasındaki ilgili branş hekimlerince verilmektedir.

  
Hastanemizde aşağıdaki Sağlık Kurulu raporları verilmektedir. 

1.GRUP SAĞLIK KURULU RAPORLARI:
- Memuriyet için 
- İşçi olabilmek için

- Ağır ve tehlikeli işe giriş
- Özel Güvenlik ( Silahlı- Silahsız )
- Üniversiteye giriş (Aktif olarak öğrenci olduklarını resmi olarak belgeleyen şahıslardan ücret alınmamaktadır)
- Evlat edinme – Koruyucu aile olmak,

- Yurt dışına seyahat
- Silah Ruhsatı,

- Yivsiz av tüfeği ruhsatı,
- İnfaz ve Koruma Memurluğu, Zabıt Katipliği, Gümrük Muhafaza Memuru, 
- Araştırma ve Öğretim görevlisi,
- Tahlisiyeci,
- Hâkim-Savcı- Avukat alımı için,

- Öğretmenlik atamaları için istenen sağlık kurulu raporları 

- Yaş Tespiti (Mahkeme ya da nüfus müdürlüğünün yazısı ile başvurulması gerekmektedir)
- Akülü tekerlekli sandalye

- Refakat izni (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Hastalık ve Refakat İzni" başlıklı 105'inci maddesine istinaden)
- Huzurevine giriş için,
- Durum Bildirir Raporu


vb. durumları kapsamakta olup yukarıda yazılı olan rapor istemleri için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 30.10.2017 tarih ve 2061 Sayılı Makam oluru ile Yürürlüğe konan  Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi EK-1 ve EK-2’ye göre ücret talep edilmektedir.

Not: Gazilerin (sadece gazinin kendisi), şehit dul ve yetimlerin (şehidin eş ve çocukları) bu durumlarını resmi olarak belgelendirmesi kaydı ile talep ettikleri her türlü sağlık raporlarından ücret talep edilmemektedir.

- Polislik için (Emniyet Müdürlüğünden fotoğraflı onaylı Sağlık Kurulu Rapor formu ile başvurulması gerekmektedir)

- Vesayet Raporu (mahkemenin resmi yazısı ile müracaat)


2. GRUP SAĞLIK KURULU RAPORLARI (Engelli Sağlık Kurulu Raporları)

- Bakım ücretinden faydalanmak,

- 2022 sayılı yasadan faydalanmak,

- Engel oranı tespiti, 
- Engelli Kimlik Kartı,
- ÖTV indiriminden faydalanmak için (ücretli rapor)

- Özel Tertibatlı araç (ücretli rapor)
- Gelir Vergisi Muafiyeti

- Özel Eğitim
vb. durumları kapsamaktadır.