Erişkin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
24 Aralık 2019

  • TRSM.JPG
  • Uzm. Dr. C¸igˆdem C¸OLAK KALAYCI.JPG
  • Uzm. Dr. Fatma S¸I·MS¸EK.JPG


Ülkemizde henüz emekleme döneminde olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, akıl sağlığına ilişkin sıkıntılı süreçten geçen kişileri tekrar topluma kazandırmayı hedefliyor. Her bir hastanın ayrı ayrı ele alınarak deyim yerinde ise oya gibi işlendiği bu merkezler, kronik psikiyatrik hastalıklarla mücadele eden toplum bireylerini yeniden normal bir hayata kavuşturmayı hedefliyor. 

1) Hastaların takiplerinin tek merkez ve tek hekim tarafından yapılmasını sağlamak,
2) Hastaları ve ailelerini hastalık hakkında bilgilendirmek,
3) Kronik (uzun süredir) hasta olan bireylerde yaşam kalitesini artırmak,
4) Hastalık nedeniyle kritik beyin işlevlerinde hasar oluşan hastalarda bu hasarının mümkün olduğu kadar iyileştirmek veya ilerlemesini önlemek,
5) Hastaları günlük yaşamlarını tek başına idame ettirebilecek bir hale getirmek,
6) Hastalığın yinelemesini önlemek ve hastaneye yatışları azaltmak,
7) Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte çalışarak toplumda psikiyatrik hastalıklara ve hastalara karşı olan ön yargıları ortadan kaldırmak ve damgalama ile baş etmek.