T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 24/07/2017-İnsan odaklılık
-Kaliteli ve güvenilir hizmet
-Süreklilik ve erişilebilirlik
-Verimli, etkin ve etkili hizmet
-Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
-Tarafsız ve hakkaniyetli hizmet
-Bilimsel etik ve deontolojik hizmet
-Ekip ruhu, dayanışma ve sosyal sorumluluk
-Değişime ve gelişime açık öncü hizmet
-İnsana, doğaya ve çevreye saygılı hizmet