T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gelir Tahakkuk Birim Sorumlusu

Güncelleme Tarihi: 17/11/2020

Birim Sorumlusu: Yusuf ERTEM

İşgücü:

Ahmet HEPBECERİR
Nuray AYVAZ
Zehra PİŞKEN
Hüseyin KUCUR
Lale ERGÜL
Ezgi ÇAĞLAR
Pervin ERGÜN
Selda TUNA
Nesligül KAYA
Aslıgül TÜRKOĞLU
Duygu BALKAN

Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Hastanemizde ayaktan muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT / KSHST hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.

Hatalı işlemlerin (tetkik, ilaç, sarf gibi) iptal edilerek ilgili poliklinik veya servislere geri dönüş yapılarak düzeltilmesini sağlamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula V3 sisteminde ödeme sorgusu yapılarak, interaktif faturalama sürecini tamamlamak.

Protokol yaptığımız diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına manuel fatura hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek.

Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası sonucu hastanemizde tedavileri yapılan hastaların GSS takiplerinin geliş türüne uygun olup olmadığını kontrol etmek.

Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası kapsamındaki hastaların SUT ve ilgili genelgeler doğrultusunda gereken tutanakları ve resmi belgelerin temin edilmesini sağlayarak dönem sonlandırmalarına müteakip bağlı olduğumuz Sosyal Güvenlik İl müdürlüğüne teslim etmek.

Hastanemiz gelirleriyle ilgili veya birimimizi ilgilendiren diğer yazışmalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile yazışmaları yapmak.

Hastanemiz yönetimine gerekli olduğu dönemlerde hastanemiz mali hesaplarıyla ilgili istatistiki verileri sunmak.

Faturalar ile ilgili gerekli yazışmaları düzenlemek, faturaları gönderime hazır hale getirmek ve doğru olarak sonlandırıldığının takibini yapmak.

Her ay dönem sonlandırmasından sonra ay sonunda kesilen faturaları muhasebeleştirilerek bağlı olunan muhasebe birimine teslim etmek.

SUT hükümlerinde faturalandırma usul ve esaslarında yapılan mevzuatla ilgili değişiklikleri ve yenilikleri takip etmek.

Hasta kayıtlarını günlük olarak takip etmek, hatalı kayıtları tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak, takip no alınamayan hastaların takip no’larını almak, sosyal güvencesi yanlış girilen hastaları tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak, fatura hazırlamak için gerekli belgeleri hasta kaydı yapan veri kayıt personelinden teslim almak

Diğer kurumlara bedelli olarak devredilen her türlü taşınır için, ilgili taşınır kayıt yetkililiğinden teslim alınan evraklara istinaden faturaların düzenlenmesi, ilgili kuruma bir nüshasının ödenmek üzere gönderilmesi ve fatura ve evrakların ayrıca Bütçe muhasebe birimine muhasebe kaydı için teslimini yapmak

2886 sayılı kanun kapsamında kiraya verilen sosyal alanların (ATM, Kantin, Stand vb) kira gelirlerinin takibi / yazışmalarını yapmak, ortak kullanım elektrik – su vb. giderlerinin ayrıştırılması sonrası tahsilatlarını takip etmek, TDMS programına gerekli kayıtlarını yapmak

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak