T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşınır Kontrol Yetkilisi

Güncelleme Tarihi: 23/10/2018

Birim Sorumlusu: Ali İrfan YAVUZ

İşgücü

-

Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek

Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalamak

Birden fazla uygulama yazılımına (TDMS, HBYS, MKYS vb) kaydedilen işlemlerin birbirleri ile tutarlı olup olmadıklarını düzenli aralıklarla kontrol etmek, 

Harcama yetkilisine karşı sorumludur

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak