T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Mühendislik Birim Sorumlusu

Güncelleme Tarihi: 20/11/2020

Birim Sorumlusu: Simge Sağlam

İşgücü

- Hüseyin Şanlı

Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Çalışma planı doğrultusunda yapacağı işler ile ilgili kritik  cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek

Bakım ve kalibrasyon yapılacak cihazları tespit etmek ve zamanında talepte bulunmak

Bakım ve kalibrasyon teknik şartnamelerinin hazırlanmasında görev almak

İlgili personelle birlikte bakım ve/veya kalibrasyonu cihazların bulunduğu bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, bakım ve kalibrasyon firmasına nezaret etmek; komisyonda görevlendirilmiş ise bakım ve kalibrasyon form / tutanaklarını imzalamak

İmkanlar dahilinde cihazların tamir/bakım/kalibrasyonlarını yapmak

Cihazların teknik rapor, kullanım kılavuzu ve dokümanlarını arşivlemek, ilgili taşınır kayıt yetkilisi ile birlikte envanterini tutmak

Down-time (cihazın çalışmama süresi) süresini minimum seviyede tutmak. 

Bakım veya kalibrasyon faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak.  

Cihazlarda oluşan arızaları minimuma indirmek. 

Yeni alınan biyomedikal cihazı teslim almak, kurulumunu yapmak veya yaptırmak, garanti belgelerini muhafaza etmek ve cihazı kullanacak kişiye taşınır kayıt yetkilisi ile birlikte teslim etmek. 

Biyomedikal cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için ilgili personeli eğitmek.

Cihazların çalışır halde olduklarını kontrol etmek, arıza nedenini ve kullanımla ilgili uyarıları takip etmek

 Kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek. 
 
 Sorumlu olduğu biyomedikal cihazlarla ilgili yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini tespit etmek ve idareye bildirmek
 
 Dışarıya teknik servis hizmeti almak için gönderilen cihazları teslim etmek / teslim almak, yazışmalarını yürütmek. 
 
Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek. 

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapma

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak