T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

TGAP Ofisi

Güncelleme Tarihi: 20/11/2020

TGAP Görevlileri

Başhekim Yardımcısı
Op. Dr.

İdari ve Mali İşler Müdürü
Oğuzhan ŞAHİN

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı
Ali İrfan YAVUZ

Eczacı
Yağmur SEZGİN

AR-GE Birimi
İclal MERAL

TGAP OFİSİ GÖREVLERİ

Tasarruf ve gelir arttırıcı program ve projeleri oluşturmak,

Program ve projelerin uygulama takibini yapmak,

Program ve projelerin raporlanmasını yapmak,

Tasarruf çalışması yapılacak alanları belirlemek,

Tasarruf çalışması alanlarında yapılan tespit ve risk analizleri değerlendirmek,

Tasarruf çalışması alanları için uygulama takvimini değerlendirmek.

Uygulamaya ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

Hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak,

Bakan Yardımcısı verdiği diğer görevleri yapmak

KOORDİNATÖR DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

Uygulama komitesi kurulmasını sağlamak,

Tasarruf alanındaki eylemlerin ve alt faaliyetlerinin takvime uygun yapılmasını sağlamak,

Eylemlerin ve alt faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,

Eylemlerin ve alt faaliyetlerinin yürütülmesi, incelemesi, kontrol ve hesaplamalarını yaptırmak, istatistik ve raporlarını hazırlatmak,

TGAP Ofisince verilen görevleri yapmak

PAYDAŞ DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİ

Faaliyet takvimi oluşturmak,

Eylemlerin ve alt faaliyetlerini takvime uygun olarak yürütmek ve raporlamak,

Tasarruf çalışması alanlarında tespit ve risk analizi yapmak,

Koordinatör Daire Başkanlığınca verilen görevleri yapmak.