T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz Staj Başvuruları Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 16/07/2021

Yaz stajı ön başvuruları 16 Temmuz 2021 – 28 Temmuz 2021 tarihleri arasında, ekte yer alan ‘’2021 STAJ BAŞVURU FORMU’’ ile yapılacaktır.

Formun; kurumumuzun Eğitim Biriminin e-posta adresi olan izmirdhs11.egitim@saglik.gov.tr’ye gönderilmesi veya şahsen Eğitim Birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.

*Belirtilen tarih aralığı dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
*Başvurular staj komisyonu tarafından değerlendirilerek kabul edilen öğrenci listesi Web sitemizde 04 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanacaktır.
*04 Ağustos 2021’de Kabul listesinde ismi olan öğrenciler aşağıda belirtilen maddelere uygun şekilde belgelerini 5 Ağustos 2021 itibariyle hastanemizin eğitim birimine teslim edeceklerdir:
*Okulların ‘’Zorunlu Staj Formu’’ ve ‘’İşletmelerde Staj/Mesleki Eğitim/Uygulama Sözleşmesi’’ 3 nüsha olacak şekilde hazırlanmalıdır.
*Sözleşmenin okul ve öğrenciye ait olan bölümleri eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.
*Sözleşme iletmeyen öğrenciler staja kabul edilmeyecektir. *Öğrenci Belgesi * 16 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldığına dair sertifika veya belge
* Aile Hekimi veya devlet/özel hastanelerin birinden yaptırılacak kan testleri ( Hbs AG, Anti Hbs, Anti HCV,Anti HIV) ve çektirilecek Akciğer grafisi sonunda ilgili hekimden alınacak “Staj yapmasında sakınca yoktur” ibareli hekim raporu