3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası
06 Eylül 2022

Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yurdun en ücra köşelerine kadar ulaşan 100 bine yakın personeliyle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmeti veren 202 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) , 177 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile PlanlamasıMerkezi (AÇSAP), 100 Sağlıklı Hayat Merkezi, 195 Entegre İlçe Hastanesi, 76 Entegre Sağlık Merkezi ve 446 Göçmen Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) çalışan sağlık personelinin yanı sıra çok farklı unvan ve meslek sınıfından profesyonel, ekip ruhu içerisinde hizmet vermektedir. 8 bine yakın aile sağlığı merkezinde hizmet veren 25.885 aile hekimliği birimi, daha bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir. Bebek ve çocuklarımıza yönelik Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Yenidoğan Görme Taraması Programı, Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Programı ile sağlık hizmetleri itinayla sürdürülmekte ve yakından izlenmektedir. 15-49 yaş kadın izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, gebe bilgilendirme sınıfı, anne dostu hastane, doğum öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, gebelik ve süt verme dönemimde D vitamini desteği, sezaryen oranının azaltılması ve normal doğumun teşviki programları ile kadın sağlığı çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.

13 ayrı hastalık yapıcı etkene karşı sürdürülen ve dünyanın en kapsamlı aşılama programlarından birisi olan ulusal aşı programı ile her yıl yaklaşık 1.250.000 bebeğe ve 2.300.000 okul çağındaki çocuğa aşı uygulanmaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 7 gün 24 saat boyunca bulaşıcı hastalıklara yönelik izlem yapmakta, herhangi bir salgın tehlikesi durumunda süratle harekete geçerek salgın kontrol çalışmalarına başlamaktadır. İçme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme havuzları ve yüzme suları ile ilgili denetleme ve izleme çalışmaları Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sisteminde (ÇSBYS) elektronik ortamda izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Coğrafik Bilgi Sisteminde içme ve kullanma sularına ilişkin olarak 80.977 izleme noktası, 55.889 kaynak, 50.293 depo, 39.080 şebeke hattı kayıt altındadır.

Yüzme suları, belirli noktalardan 15 günde bir bakteriyolojik yönden izlenmekte olup; bu sonuçlar, coğrafi bilgi sistemi üzerinden takip edilmektedir. Kaplıca tesisleri 3 ayda bir sağlık müdürlüklerince yılda bir kez Bakanlığımızca denetlenmektedir. 4207 sayılı Kanun kapsamında belirlenen alanlarda tütün ürünü kullanımını önlemek amacıyla ülke genelinde oluşturulan denetim ekipleriyle 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yapılmaktadır.Denetim ekipleri, rutin denetimleri esnasında tespit ettikleri ihlallere yönelik gerekli işlemleri yapmalarının yanı sıra, kapalı alanda sigara kullanımına tanık olan vatandaşlarımız tarafından Yeşil Dedektör uygulaması ve Bakanlığımızın ALO 184 iletişim hattı üzerinden yapılan ihbar ve şikâyetlere de anında müdahale etmektedir. ALO 171 ve ALO 191 hatlarımız 7 gün 24 saat canlı destekle hizmet vermektedir. Her ilde en az bir tane olmak üzere 202 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 25 Mobil Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve 10 tane Pembe Prenses ile meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerinin erken teşhisine yönelik her yıl 5 milyon tarama ve eğitimler aralıksız sürmektedir. Ruh sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk izlem merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, psikososyal destek uygulayıcı programı eğitimleri, otizm spektrum bozukluğu tarama ve takip programı, intiharı önleme farkındalık çalışmaları, 0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme (çpgd) programı, toplumsal travmalar ve afette psikososyal destek programı, birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerini güçlendirme eğitimi (rsgüç),kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele programı davranışsal bağımlılıklar eylem planı çalışmaları ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele programları sürdürülmektedir. Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde (TSM) diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme ve obezite ile ilgili danışmanlık verilmektedir. Tüm okullarda Beslenme Dostu Okul Programları devam etmektedir. Kantin Genelgesi güncellenerek kolalı içecekler ve cipslerden sonra çikolata ve şekerlerde yasaklanmıştır. Eğitim kurumları, üniversiteler ve STK’lara bisiklet desteği sağlanmıştır. Bu güne kadar 2015-2018 yılında 320.348 adet bisiklet dağıtılmıştır. Tuz kullanımının azaltılması çalışmaları ve çocuklara yönelik gıda reklamları için düzenlemeler yapılmış; öğretmenler için Çölyak Hastalığı Rehberi geliştirilmiştir. Kronik hastalıklar ve yaşlı sağlığı kapsamında astım ve KOAH önleme, kalp ve damar hastalıkları önleme ve kontrol, böbrek hastalıkları önleme ve kontrol, kas ve iskelet hastalıkları önleme ve kontrol programları, kaza ve yaralanmanın önlenmesi ve kontrol hizmetleri verilmektedir. Zoonotik ve vektörel hastalıklar kapsamında Kırım

Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kontrolü, şark çıbanı kontrolü ve vektörel hastalıklar kontrolü çalışmaları devam etmektedir 2017 yılında tüberküloz insidansı 14.6 olup 173 Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Verem Savaş Dispanseri Birimi ve 20 Mobil Tarama Ekibimiz ile teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) tarafından Türkiye geneli 114 numaralı telefon hattı üzerinden 7/24 kesintisiz olarak halka ve sağlık personeline zehirlenmelerle ilgili danışmanlık hizmeti verilmekte, ihtiyaç halinde gerekli olan antidot tedarik edilerek mümkün olan en kısa sürede hastaya ulaşması sağlanmaktadır. Çalışan sağlığı kapsamında İş yerlerindeki mesleki riskler sonucu gelişen meslek hastalıklarının kronik hastalık yükündeki payını azaltmak amacıyla, işyeri hekimlerine ve iş yeri hemşirelerine yönelik eğitimler düzenlenmektedir. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımız hiç ara vermeden devam edecektir.