Organ Bağışı ve Önemi
28 Eylül 2023

Organ bağışı, bir kişinin hayattayken veya vefatından sonra, organlarının veya dokularının başka bir kişinin tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Organ bağışı, organ yetmezliği olan hastalar için hayat kurtarıcı bir tedavidir.

Organ Naklinin Önemi
Organ nakli, organ yetmezliği olan hastalar için tek tedavi seçeneğidir. Organ yetmezliği, böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas veya kemik iliği gibi organların işlevlerini yerine getirememesi durumudur. Bu durum, hastanın yaşam kalitesini ve süresini önemli ölçüde düşürebilir.

Türkiye'de Organ Bağışı
Türkiye'de organ bağışı, 2004 yılında yürürlüğe giren Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, organ bağışı yapmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesinin yerinde olması gerekmektedir. Türkiye'de organ bağışı oranı, dünya ortalamasının altındadır. 2022 yılı verilerine göre, Türkiye'de organ bağışı oranı 100.000 kişide 25,2'dir. Bu oran, Avrupa Birliği ortalamasının 10 katından daha düşüktür.

Organ Bağışının Yararları
Organ bağışı, organ yetmezliği olan hastalar için hayat kurtarıcı bir tedavidir. Organ nakli yapılan hastalar, organ yetmezliği nedeniyle yaşadıkları birçok sorundan kurtulabilir ve normal bir yaşam sürebilirler.

Organ Bağışının Sakıncaları
Organ bağışının bilinen herhangi bir sakıncası yoktur. Organ bağışı yapan kişiler, bağış yaptıkları organ veya dokuları için herhangi bir ücret talep etmezler. Organ Bağışının Önündeki Engeller Organ bağışının önündeki en büyük engel, insanların organ bağışı konusundaki bilgisizlik ve önyargıdır.

Organ Bağışını Artırmanın Yolları
Organ bağışının artırılması için, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda eğitim çalışmaları yapılmalıdır ve halka organ bağışının önemi anlatılmalıdır.

Sonuç
Organ bağışı, organ yetmezliği olan hastalar için hayat kurtarıcı bir tedavidir. Organ bağışı oranı, dünya ortalamasının altında olan Türkiye'de, organ bağışının artırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.